img Domov | Nastaviť ako domovskú stránku | Pridať do obľúbených | Mapa stránok
Dnes je: 29.5.2017, meniny má: Vilma, zajtra: Ferdinand
Jazyk: img img

VYDAVATEĽSTVO
NAKLADATELSTVÍ
PUBLISHING
VERLAG

zamestnanie

Vitajte na stránkach vydavateľskej spoločnosti Publicom s.r.o. – školský program!

História založenia vydavateľskej činnosti sa datuje od roku 1997, kedy zakladateľ pôsobil v oblasti vydávania a distribúcie prvých publikácií a materiálov pod obchodným názvom Goodwill Slovakia až do roku 2003. Postupným rozvojom celkovej vydavateľskej činnosti, rastom počtu vydávaných materiálov a publikácií, ale tiež nárastom počtu zákazníkov nastala potreba celkovej reorganizácie vydavateľskej činnosti. V roku 2004 bola založená vydavateľská spoločnosť Publicom s. r. o. – školský program. Samotný názov bol starostlivo navrhnutý a vybraný tak, aby jednoslovne a čo najpresnejšie vystihol hlavný zámer spoločnosti, ktorým je publikačná, teda vydavateľská činnosť. V súčasnosti je vydavateľská spoločnosť Publicom s. r. o. – školský program otvorená, inovatívna a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá ponúka na slovenský trh široký sortiment vlastných výrobkov z oblasti výučby, školstva a vzdelávania. Tieto sú určené nielen žiakom a pedagógom, ale aj rodičom a širokej verejnosti. Už v roku 2004 začali byť výrobky prvýkrát úspešne ponúkané aj na českom trhu. Následne v roku 2006 bola založená dcérska spoločnosť Publicom CZ s.r.o. – školní program v Českej republike.

PRODUKTY

Spoločnosť ponúka viac ako 200 druhov vlastných výrobkov zahrňujúcich:

- Závesné mapy z PVC materiálu

- Papierové závesné mapy

- Portréty významných osobností

- Zábavno – didaktické hry (pexesá, maľovanky...)

- Kreatívne pomôcky (puzzle, vystrihovačky...)

- Vzdelávacie tabuľky, prehľady učiva z jednotlivých učebných predmetov...atď.

CIELE

Naším prvoradým cieľom je šírenie vzdelávania na školách i v širokej spoločnosti prostredníctvom našich produktov v mene sloganu, ktorý charakterizuje náplň našej práce:

„Pokiaľ by sa nám skutočne podarilo zobudiť čo i len jeden talent, bol by to začiatok novej cesty .... a to je náš cieľ. Chceme predsa múdre deti.“

Ďalším cieľom je pre nás spokojnosť zákazníkov. Preto sa usilujeme produkovať kvalitné, originálne a zaujímavé výrobky a zabezpečovať flexibilné spracovanie objednávok cez prípravu objednaných výrobkov na expedíciu až po doručenie výrobkov priamo k zákazníkovi.

Spoločnosť Publicom s. r. o. – školský program má teda jasne stanovené vlastné priority a ciele. Tieto sú zohľadnené nielen v súčasných produktoch a službách ponúkaných zákazníkom, ale aj v budúcom smerovaní spoločnosti a jej produkcie.

Hlavné ciele spoločnosti Publicom s. r. o. – školský program:
  • prinášať svojim zákazníkom stále aktuálne, kvalitné a originálne produkty
  • zabezpečovať štandardne vysoko kvalitný a spoľahlivý zákaznícky servis
KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ (Od nákupu ....až po servis zákazníkom)

Prostredníctvom siete obchodných reprezentantov oslovujúcich základné a stredné školy s plošnou pôsobnosťou pre Slovenskú a Českú republiku poskytujeme zákazníkom komplexnú starostlivosť. Tá zahŕňa nielen osobnú prezentáciu aktuálnych noviniek a výhodných sezónnych akcií, ale aj pomoc pri riešení špecifických požiadaviek každého jednotlivého zákazníka.

V rámci komplexnej starostlivosti ponúka naša spoločnosť zákazníkom aj reklamačný servis v prípade akéhokoľvek problému s dodaným výrobkom. Viac informácií získate na tejto stránke v sekcii PODPORA.

SPOLUPRACUJEME

Vo fáze tvorby produktov spolupracujeme s odbornými, vedeckými a umeleckými inštitúciami, aby naše výrobky boli nielen zaujímavé a graficky pútavé, ale aby spĺňali predovšetkým kritérium odbornosti a vedeckosti. Medzi oslovené inštitúcie na spoluprácu patria napr.:

Jazykovedný ústav SAV, Ústav pro jazyk český, Planetária hlavního města Prahy, Slovenská filharmónia, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a iné.

NA ZÁVER...

Naša spoločnosť Publicom s. r. o. – školský program sa venuje neustálemu skvalitňovaniu ponúkaných výrobkov a služieb. Postupným cieľavedomým a systematickým rozširovaním ponuky výrobkov a služieb vytvárame našim zákazníkom jedinečnú a aktuálnu ponuku kvalitných produktov. Skrátka, snažíme sa byť najlepším partnerom našich zákazníkov.

GALÉRIA

... pripravujeme

© 2006-2008 Publicom.sk - All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part.

Webdesign by: WEBkomplex.sk